2. Térségi műhelyfoglalkozás

2013. 04. 03

Fórum a természetes gyógymódokról, az egészségmegőrző táplálkozásról a kneipp-i tanok jegyében; és közös ötletelés az egészségmegőrzés- és egészségturizmus lehetőségiről a Hegyháton.

Üdvözöljük Önt a Kneipp-Lounge-ban!

2012. 06. 12

Végre megérkezett a meleg és a napsütés, amely mindenkit vonz a szabadba. Ez a leginkább megfelelőbb pillanat a kellemes zenéhez és egy pihentető estéhez a szabad ég alatt. 

Hogyan válhat egy módszer márkává?

2011. 12. 19

1890-ben Sebastian Kneipp megismerkedett egy würzburgi gyógyszerésszel, Leonhard Oberhäußer-rel, akinek közeli partnerei és barátai egyaránt meg voltak győződve arról, hogy a természetes módszerek jó...


A projekt bemutatása

A projekt címe: A Kneipp összeköt – Határon átnyúló egészség- és turizmusfejlesztés a klasszikus Kneipp természetgyógyászat jegyében.

Az osztrák és a magyar területen hasonló gazdasági adottságokkal rendelkező településeket érint a fejlesztés. Közös kihívást jelent, hogy a vidéki (magyar oldalon hátrányos helyzetű) térségekben miként lehet a helyi természeti-, épített és kulturális örökségre építve vonzó turisztikai kínálatot kialakítani, amely segíti a helyi szolgáltatások- és jövedelemszerzési lehetőségek fejlődését is. Ehhez szükség van az együttműködés megerősítésére, a sikeres osztrák gyakorlat alapján megvalósuló know-how transzferre, valamint egy közös, határon átnyúló kínálat létrehozására és magas szintű marketingjére. A két térség között alapvető különbség, hogy magyar oldalon még nem léteznek azok az objektumok, amelyek feltételei a közös egészségturisztikai kínálat megteremtésének. Ezek létrehozása alapvetően szükséges a projekt keretében. Az osztrák oldalon nemrég fejeztek be sikeresen egy hasonló célú fejlesztést Cél 2 program támogatásával. Ebben létrejött egy témaút, ahol a KNEIPP természetgyógyászat elveire (víz, táplálkozás, gyógynövények, mozgás, lelki egyensúly) épülő objektumok találhatók. Európai szinten létezik egy hálózat (német- és osztrák partnerekkel) a módszertan elterjesztésére, közös fejlesztések megvalósítására. Magyar oldalon a Vasi Hegyhát térségében előkészítő projektek valósultak meg a turizmus fejlesztésére. Korábbi PHARE CBC projekt eredménye volt egy tanulmány a KNEIPP térség kialakítására. LEADER és más turizmusfejlesztési programok, projektek során mind magyar, mind osztrák oldalon elindult a természeti- épített és kulturális örökség felmérése, az egyedi vonzerők fejlesztése. Mindez versenyképes keretbe foglalható a jelenlegi projekt által. A Vasváron tervezett kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ (ROP) szolgáltatásai magukban foglalnak Kneipp kúrákat is.

Általános célok: A projekt a határon átnyúló turizmus élénkítését célozza, egy osztrák-magyar együttműködési platform kialakításával, közös szolgáltatásfejlesztéssel, közös kínálat létrehozásával. Cél a határon átnyúló együttműködés erősítése, a vidéki térségek természeti-, épített és kulturális örökségére alapozó, innovatív egészség-turisztikai fejlesztések megvalósításával. Ezáltal a vidéken élők jövedelemhez jutásának segítése a lakossági- egészség-megőrzés támogatása.

Közvetlen célok: A klasszikus KNEIPP természetgyógyászatra épülő határon átívelő egészségturisztikai együttműködés az ausztriai Kneipp Aktív Park és a Vasi Hegyhát területén. Ennek keretében:A szakmai együttműködés megerősítése és kiterjesztése, közös tudásbázis, módszertani háttér és képzési háttér megteremtésével, az osztrák tapasztalatok átvételével; Közös kínálat- és szolgáltatásfejlesztés megvalósítása, egységes minőségi követelmények szerint; Széleskörű tudatformálás és marketing (szakmai és lakossági egyaránt)

Célcsoportok: a fejlesztésekben közvetlenül érintett Önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek, a Kneipp Aktív Park és a Vasi Hegyhát területén (magyar oldalon a KNEIPP objektumok területének tulajdonosai – 18 szervezet); Osztrák és magyar orvosok, ápolók a határrégió teljes területéről (főként a képzések által elérni kívánt szereplők); Egészségügyi és turisztikai szakemberek (partnerség építés, módszertani kutatások); Tudatformálást segítő intézmények (iskolák, művelődési házak, civil szervezetek)

Kedvezményezettek: A KNEIPP szolgáltatásokba potenciálisan bekapcsolódó vállalkozások és magánszemélyek; Az eredmények iránt érdeklődő önkormányzatok, kistérségi társulások; A határrégióban élő emberek elsősorban az érintett osztrák- és magyar kistérség lakossága; vidéki turizmusban résztvevő szereplők beleértve a turistákat; A vidéki térségek természeti- épített és kulturális örökségének megőrzéséért dolgozó civil szervezetek, magánszemélyek