2. Térségi műhelyfoglalkozás

2013. 04. 03

Fórum a természetes gyógymódokról, az egészségmegőrző táplálkozásról a kneipp-i tanok jegyében; és közös ötletelés az egészségmegőrzés- és egészségturizmus lehetőségiről a Hegyháton.

Üdvözöljük Önt a Kneipp-Lounge-ban!

2012. 06. 12

Végre megérkezett a meleg és a napsütés, amely mindenkit vonz a szabadba. Ez a leginkább megfelelőbb pillanat a kellemes zenéhez és egy pihentető estéhez a szabad ég alatt. 

Hogyan válhat egy módszer márkává?

2011. 12. 19

1890-ben Sebastian Kneipp megismerkedett egy würzburgi gyógyszerésszel, Leonhard Oberhäußer-rel, akinek közeli partnerei és barátai egyaránt meg voltak győződve arról, hogy a természetes módszerek jó...


Vasvári Kistérség

Vasvári kistérség: Az „ősi emlékek” és az „érintetlen környezet” kistérsége.

A kistérség egyediségét az egyedülállóan szép természeti környezet és a gazdag kulturális, történelmi emlékek biztosítják. A területet változatos domborzat, gazdag növényvilág és tiszta levegő jellemzi. A térség különleges természeti értéke és egyben fő idegenforgalmi látványossága a Jeli Arborétum, de hasonlóan szép és érintetlen a Csörnöc - Herpenyő -mente és az erdő borította Kemeneshát is. A térségen keresztülfolyó Rába egyike Európa kevés vadvízi folyóinak. Másik fő jellegzetessége a kistérségnek a kulturális emlékek gazdag tárháza. Vasvár térségét több történelmi tematikus út is érinti, melyek közül a legjelentősebb az egykor Itália felé vonuló hadak által használt „Katonák Útja”. Az egyéb történelmi nevezetességek közül kiemelkednek a vasvári béke és a győrvári csata emlékhelyei. Tovább színesíti a térség turisztikai palettáját a terület alatt húzódó termálvíz, a bérbaltavári borvidék, valamint a vidék egyedi gasztronómiai specialitásai.


A szerteágazó attrakciók és diffúz vonzerők érvényesülése ma még nem kellően hatékony, a kistérség idegenforgalmi profilja, arculata nem kellően karakteres, de e téren megindult néhány program, tematikus kínálatfejlesztés (Vas-Zalai Almaút, Katonák Útja, esetleg Borhordó út). Mindezek segítségével nagyobb szerep juthat a térség hosszú távon jól kiaknázható, egyedi (és kevésbé egyedi, de az előbbieket kiegészíteni képes) adottságainak (kultúra, bor-gasztronómia, falusi turizmus, zarándok turizmus). Mindehhez kapcsolódik „A Kneipp összeköt” című projekt, amelynek keretein belül a Vasi Hegyhát Kistérség 13 településének területén (18 helyszínen) kerülnek elhelyezésre különböző Kneipp műtárgyak, ezzel is újabb idegenforgalmi vonzerőt képviselve. Az eddigi turisztikai vonzerő mellett most egy új paletta is megjelenhet a térségben, hiszen az egészségturizmus eddig nem volt jellemző (a vasvári fürdő ismertsége és népszerűsége jóval elmarad a környező többi fürdőétől). A projekt által kialakított helyszínek újabb vonzerőt jelenthetnek a kerékpáros turistáknak is, ugyanakkor a vendégéjszakák száma is nőhet, hiszen az összes attrakció felkeresése a környéken lévő látnivalókkal, pihenőhelyekkel több napos itt-tartózkodást is eredményezhet.


A Vasvári Kistérség Vas megye déli részén helyezkedik el, 474 km2 területtel a megye harmadik legkisebb kistérsége. Összesen 23 település, ebből egy város (Vasvár) és 22 község alkotja.  Relatív földrajzi fekvése hazánkon belül szerencsés, amennyiben a Nyugat-Dunántúlon, viszonylag közel az osztrák és szlovén határhoz helyezkedik el, igaz jelentős távolságra a fővárostól. Ugyanakkor viszont Vas megyén belül bizonyos értelemben periférián, amennyiben a legdinamikusabb pólusoktól (Szombathely - Kőszeg térsége, Sárvár) viszonylag távol, s több pólus vonzáskörzetének peremén van. Mindez - különösen az erősebb vonzások érvényesülése - azt jelenti, hogy az elmúlt évtizedben nem kellőképpen érvényesültek az Ausztriához közeli fekvés előnyei, viszont regionális besorolása alapján a kistérség megítélése - a realitásoktól kissé elszakadó módon - országosan kedvező volt. Mindebből az következik, hogy a kistérség fejlődése nem követte (komoly erőfeszítések és jelentős eredmények ellenére) a régió és Vas megye fejlődésének ütemét, attól kissé elmaradt, így pozíciója a régión belül romlott. A térség megközelíthetősége alapvetően jónak mondható.


A kistérség központja: Vasvár.

A kistérség települései: Alsóújlak, Andrásfa, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát, Győrvár, Hegyhátszentpéter, Kám, Mikosszéplak, Nagytilaj, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Petőmihályfa, Püspökmolnári, Rábahidvég, Sárfimizdó, Szemenye, Telekes, Vasvár.

A térség gazdaságilag legerősebb pólusa természetesen Vasvár. Itt összpontosul az ipari termelés és a foglalkoztatás legnagyobb része, a többi település számára is lehetőségeket – ha nem is az egyetlen kapcsolódási pontot - nyújtva. A gazdasági potenciál a falvak nagyobb részében gyenge, alacsony szintű a vállalkozási hajlandóság, kicsi a vállalkozás-sűrűség, kevés a gazdálkodó szervezetek száma. A feldolgozóipar cégei (cipőipar, elektronika, faipar, textilipar) együttesen jelentős (ha nem is meghatározó) erőt alkotnak, de különösen a foglalkoztatás terén fontos szerepet töltenek be. Az utóbbi években a Vasváron már régóta meglévő termálvizet felhasználva, szerény, de bővíthető fürdő épült, ami azonban nem tudja felvenni a versenyt a térség nagyobb fürdőivel (Bük, Sárvár, Zalaszentgrót, Kehidakustány), ezért szükséges egyedi „turisztikai termékként” való értékesítésére, akár a Kneipp gyógy-kultúra alapjaira helyezve a hangsúlyt.

Galéria (1):